www.programprozdravi.cz info@businesslink.cz   |   SITEMAP

Rekvalifikace Poradce pro výživu

Business Link, s.r.o. má akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro pořádání rekvalifikačních kurzů již od roku 2004, kdy byl akreditován první rekvalifikační kurz. Kurz Poradce pro výživu můžete absolvovat podle Vašich možností v prezenční nebo v distanční formě. Kromě rekvalifikačního kurzu nabízíme také školení a semináře v oblasti výživy dětí, zdravé, sportovní a redukční výživy, výživy seniorů, zdravého životního stylu, prevence civilizačních chorob, redukce hmotnosti, snižování nadváhy a jiné. Pro vývoj obsahu kurzů jsme získali finanční prostředky z EU, konkrétně z Evropského sociálního fondu.

Prezenční forma:

  • Rekvalifikační kurz Poradce pro výživu se koná v Brně v našem školícím středisku, Hněvkovského 65, 617 00 Brno. Školící středisko má výborné spojení z centra, autobusem ulice Úzká, Tesco
  • Jednotlivé moduly rekvalifikačního kurzu Poradce pro výživu se koná vždy od pátku do neděle. V pátek začínáme ve 13 00. Celkem absolvujete čtyři víkendová soustředění.
  • Podmínkou úspěšného absolvování je 80% účast a 80% správnost odpovědí v průběžných testech
  • Každý účastník / účastnice kurzu vypracuje a odevzdá závěrečnou práci

Distanční forma

  • Každý účastník/účastnice dostane přístup do e-learningových kurzů na www.makom.cz
  • E-learningové kurzy absolvujete dle svých časových možností
  • Podmínkou úspěného absolvování rekvalifikačního kurzu je minimálně 80% úspěšnost v průběžných testech a také účast ve víkendovém modulu, kde se naučíte zpracovávat a připravovat jídelníčky a výživová doporučení pro svoje potenciální klienty
  • Stejně jako v prezenční formě odevzdá každý účastník/účastnice závěrečnou práci

Máte-li zájem získat více informací, napište nám: stehlik@businesslink.cz. Máme akreditaci MŠMT pro kurz Poradce pro výživu. Máte-li zájem získat více informací, napište nám na: stehlik@businesslink.czESF EU OPVK

BUSINESS LINK network x4u.cz | EDGERING © 2010